VĐV 1

Hình ảnh tại giải đấu

VNĐ 2

ttỵ thty rh

fbdfbdfbfdb

Photo #5

Photo #4

Photo #3

GIẢI VÔ ĐỊCH BOWLING HÀ NỘI MỞ RỘNG CÚP HEROWORLD LẦN 2Địa chỉ trung tâm